Team nationaler Vertrieb

Deutschland, Österreich, Schweiz

Vertriebsleiter DACH
Frank Behrens
Mobil: +49 (0)172 98 85 220
E-Mail: frank.behrens@kueppersbusch.com

Leitung Innendienst
Theo Sehrbrock
Telefon: +49 (0)209 401 248
Mobil: +49 (0)171 32 38 588
E-Mail: theo.sehrbrock@kueppersbusch.com

Vertriebsassistentin
Marion Berent
Telefon: +49 (0)209 401 244
E-Mail: marion.berent@kueppersbusch.com

Auftragsabwicklung
Marlies Hoffmann
Telefon: +49 (0)209 401 264
E-Mail: marlies.hoffmann@kueppersbusch.com

Leitung Angebotswesen
Bernhard Leismann
Telefon: +49 (0)209 401 233
E-Mail: bernhard.leismann@kueppersbusch.com

Angebotswesen
Gabriele Bretschneider
Telefon: +49 (0)209 401 243
E-Mail: gabriele.bretschneider@kueppersbusch.com

Angebotswesen / technische Abwicklung
Heinz-Peter Hajek
Telefon: +49 (0)209 401 317
E-Mail: peter.hajek@kueppersbusch.com

Deutschland

Leiter Projektentwicklung
Tobias Brand
Mobil: +49 (0)173 2447551
E-Mail: tobias.brand@kueppersbusch.com

Vertriebsbüro Nord (PLZ 20-32; 37-38)
Siegfried Lang
Mobil: +49 (0)172 2787342
E-Mail: siegfried.lang@kueppersbusch.com

Vertriebsbüro Ost (PLZ 01-19; 239 (Wismar); 39; 98-99)
Jens Wiese
Mobil: +49 (0)172 9866572
E-Mail: jens.wiese@kueppersbusch.com

Vertriebsbüro Süd (PLZ 74; 90-97)
Klaus Praast
Mobil: +49 (0)172 1654197
E-Mail: klaus.praast@kueppersbusch.com

Vertriebsbüro Südwest2 (PLZ 70-73; 78; 80-89)
Sebastian Pfister
Mobil: +49 (0)172 2787364
E-Mail: sebastian.pfister@kueppersbusch.com 

Vertriebsbüro Südwest1 (PLZ 35-36; 54-56; 60-69; 75-77; 79)
Andreas Gick
Mobil: +49 (0)172 2787332
E-Mail: andreas.gick@kueppersbusch.com

Vertriebsbüro West (PLZ 33-34; 40-53; 57-59)
Jörg Arnold
Mobil: +49 (0)172 2306993
E-Mail: joerg.arnold@kueppersbusch.com

Österreich/ Schweiz

Gebietsleiter Österreich
Christian Schiff
Mobil: +43 664 54 64 111
E-Mail: christian.schiff@kueppersbusch.com